dekkers-midas-portretfoto-annaleen-louwes-rechtenvrij

Dag:

Zaterdag

Tijd:

14:00 – 16:00 uur

Locatie:

Abdijplein


OPENLUCHT LEZING MIDAS DEKKERS van 14.00-14.45 uur
In de geest van Goedaert gaat Midas Dekkers tijdens zijn lezing in op het plezier van heel goed kijken! Terwijl Goedaert zich gedurende zijn leven bekwaamt in het fijnschilderen, wordt hij een meester in het nauwkeurig waarnemen van gedaanteverwisselingen bij vliegen, maden, rupsen en kevers. Ieder stadium – van eitje, via rups en pop tot vlinder – fascineert hem. Drieëndertig jaar lang kweekt, bestudeert, tekent en beschrijft Goedaert de wonderlijke insectenwereld. Aan het eind van zijn leven legt hij zijn ontdekkingen en bevindingen vast in zijn driedelige boek Metamorphosis Naturalis. In een tijd waarin kennis met een enkele muisklik opvraagbaar is, herinnert Goedaert ons aan het belang van steeds opnieuw kijken, bevragen en aandacht schenken aan wat onbelangrijk of zelfs verwerpelijk lijkt. Zelf onderzoeken, geduld oefenen en je oordeel durven uitstellen kan ons tot nieuwe inzichten, waarden of waarheden brengen. In de geest van Goedaert gaat Midas Dekkers tijdens zijn openlucht lezing in het plezier van heel goed kijken!

Deelname aan deze activiteit is gratis en mogelijk zonder reservering.

Klik hier voor het activiteitenoverzicht.

ook interessant