Abdijplein, 14.00 – 14.45 uur: Openluchtlezing door Midas Dekkers.

In de geest van Goedaert gaat Midas Dekkers tijdens zijn lezing in op het plezier van heel goed kijken! Terwijl Goedaert zich gedurende zijn leven bekwaamt in het fijnschilderen, wordt hij een meester in het nauwkeurig waarnemen van gedaanteverwisselingen bij vliegen, maden, rupsen en kevers. Ieder stadium – van eitje, via rups en pop tot vlinder – fascineert hem. Drieëndertig jaar lang kweekt, bestudeert, tekent en beschrijft Goedaert de wonderlijke insectenwereld. Aan het eind van zijn leven legt hij zijn ontdekkingen en bevindingen vast in zijn driedelige boek Metamorphosis Naturalis. In een tijd waarin kennis met een enkele muisklik opvraagbaar is, herinnert Goedaert ons aan het belang van steeds opnieuw kijken, bevragen en aandacht schenken aan wat onbelangrijk of zelfs verwerpelijk lijkt. Zelf onderzoeken, geduld oefenen en je oordeel durven uitstellen kan ons tot nieuwe inzichten, waarden of waarheden brengen. In de geest van Goedaert gaat Midas Dekkers tijdens zijn openlucht lezing in het plezier van heel goed kijken!

Deelname aan deze activiteit is gratis en mogelijk zonder reservering.

Aansluitend: 15.00 – 16.00 uur : Abdijplein Johannes Goedaert Stadswandeling.

Aansluitend aan de lezing van Midas Dekkers is er een Johannes Goedaert Stadswandeling.
Vandaag gaan we de wildernis van de stad ontdekken! Ga mee op zoek naar Johannes Goedaerts “Olyphants-snuyt”, “Gulsigaert” en “Klok-luyer”. Wat zoemt en fladdert er allemaal rond in de Middelburgse habitat? Ontdek het tijdens de Johannes Goedaert Stadswandeling op zaterdag 10 juni. Peter Geene, expert van Vlinder en Libellenwerkgroep Zeeland laat je kennismaken met alle kruipende en vliegende beestjes in de stadsnatuur. Klein, groot, bont gekleurd of juist in schutkleur. Wat voor vlinders en insecten herken je? Hoe komen de vlindersoorten Dagpauwoog en Kleine Vos aan hun namen? En waar leven ze van? De excursie begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 1 uur. Een leuke wandeling voor het hele gezin. De wandeling sluiten we af met een drankje op een bijzondere, historische plek; naar alle waarschijnlijkheid het huis van Johannes Goedaert! Deelname is gratis.

De wandeling sluiten we af met een drankje op een bijzondere, historische plek:

ook interessant