Het grootste deel van het programma staat online, met leuke achtergrondinfo over de diverse onderdelen, Komt dat zien!

Ook JUN! Festivalmaand Plein 1940 heeft zijn eigen pagina gekregen, klik hier voor de pagina >

ook interessant